Folder Kiadványok

Kiadványok

A kamara által kiadott gazdálkodói kézikönyvek. Keresse meg tevékenységéhez kapcsolódó kézikönyvünket és töltse le PDF verzióban! 

Dokumentumok

pdf Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és vadgazdálkodási Országos Osztályáról Popular

By 8021 downloads

letöltés (pdf, 9.80 MB)

NAK_EVO_kiadvany_2018_02_02_.pdf

Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és vadgazdálkodási Országos Osztályáról

Az országos osztály 2018. évi aktuális tájékoztatója a két szakterületről.

pdf Nitrát gazdálkodói kézikönyv Popular

By 33224 downloads

letöltés (pdf, 3.50 MB)

nitrat_gazdalkodoi_k_2015_frissitett.pdf

Nitrát gazdálkodói kézikönyv

A nitrogén létfontosságú tápanyag, nagy koncentrációban azonban környezetünkre és egészségünkre egyaránt káros. Ezért a gazdálkodóknak meg kell óvniuk a talajt, valamint a felszíni és felszín alatti vizeket a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésektől. A nitrátszennyezések elkerülése érdekében került bevezetésre a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat követelményrendszere, a Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv ennek előírásait ismerteti. A 2015-ös kötet frissített változata!

pdf A NAK közbeszerzési tájékoztatója Popular

By 4835 downloads

letöltés (pdf, 6.57 MB)

NAK_kiadvany_kozbeszerzes_2017-12-22.pdf

A NAK közbeszerzési tájékoztatója

Jelen  kiadvány  célja,  hogy  tájékoztatást  adjon  a  Vidékfejlesztési  Programban  (VP)  támogatási  igényt  benyújtó  gazdálkodóknak a nyertességük esetén fennálló közbeszerzési kötelezettséggel kapcsolatban. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a tájékoztató nem kívánja kiváltani vagy helyettesíteni a közbeszerzési jogszabályok ismeretét, csupán segítséget kíván nyújtani azok  egyes  szabályainak  értelmezésében  a  főbb  fogalmak,  valamint  egyes  gyakorlatban  felmerült  jogalkalmazási  kérdésekre adott lehetséges válaszok bemutatásával, különös tekintettel a VP specialitásaira.
Külön  felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  útmutató  kifejezetten  a  támogatott szervezetek  nézőpontjából  kívánja  közérthető  módon bemutatni az érintett szabályokat, így az egyéb ajánlatkérői szervezetekre nem, vagy csak érintőlegesen tér ki, kizárólag annyiban, amennyiben  ez  a  megértéshez  szükséges.  Az  útmutató  a  hatályos  szabályozás  egyes  elemeit  ismerteti,  a  korábbi  szabályozásra csak annyiban tér ki, amennyiben annak gyakorlati jelentősége van a jogalkalmazás szempontjából.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy 2017. december 31. napjától Magyarországon bevezetésre kerül az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR), ezen időpontot követően minden ajánlatkérő számára kötelező lesz a rendszer használatával lefolytatni a közbeszerzési eljárásait. Az új rendszer bevezetésével egyidejűleg az érintett jogszabályok is módosításultak, így minden esetben elengedhetetlen a hatályos szabályozás ismerete. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy e tájékoztatóban megfogalmazott véleményeknek jogi ereje, kötelező tartalma nincsen.

pdf NAK 2017 éves jelentés Popular

By 4624 downloads

letöltés (pdf, 10.77 MB)

NAK_2017_éves jelentés.pdf

NAK 2017 éves jelentés

Jelen, 2017 őszén készült kiadványunkkal egyrészt az a célunk, hogy általánosságban betekintést nyújtsunk az agrárgazdasági kamara munkájába – szabályozások előkészítésében vállalt szerepünktől kezdve a támogatások lehívásában nyújtott segítségen át a tudásbázis funkcióig. Másrészt egyfajta helyzetképet is felvázolunk a magyar agráriumról, élelmiszeriparról, vidékről, mindannak tendenciáiról. A kötetben a kamara társadalmi és operatív vezetői, illetve több partnerünk szolgál naprakész információkkal szakterületük aktualitásairól, egyes ágazatok trendjeiről, problémáiról, az azokra adott és adható válaszokról.

pdf A Magyar Mezőgazdaság és Élelmiszeripar számokban, 2016 (angol nyelvű változat) Popular

By 10114 downloads

letöltés (pdf, 11.88 MB)

NAK_MMESZ2016enweb.pdf

pdf A Magyar Mezőgazdaság és Élelmiszeripar számokban, 2016 Popular

By 9639 downloads

letöltés (pdf, 11.89 MB)

NAK_MMESZ2016huweb.pdf

A Magyar Mezőgazdaság és Élelmiszeripar számokban, 2016

A 2017-es, 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár alkalmával ismét megjelent „A Magyar Mezőgazdaság és Élelmiszeripar számokban” című kiadvány, frissített formában, a 2016. évi adatokkal. A hagyományos visszatekintő tájékoztató tömör, lényegre törő formában, adatokkal alátámasztva mutatja be a magyar vidék életét alapvetően meghatározó mezőgazdaságot, az agrár- és élelmiszeripart, az élelmiszer-kereskedelmet, valamint információkkal szolgál az uniós támogatási rendszerről, és a kifizetésekről. A színes képekkel, táblázatokkal és grafikonokkal ellátott ismertető magyar és angol nyelven érhető el. A kiadványból gyorsan tájékozódhat mindenki, aki a magyar vidékről, az agrárium helyzetéről kíván átfogó képet kapni.

pdf Termelői csoport tájékoztató Popular

By 7849 downloads

letöltés (pdf, 8.92 MB)

termelői csoport tájékoztató.pdf

Termelői csoport tájékoztató

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája a 2014–2020 közötti programozási időszakban az együttműködések erősítését kiemelt területként kezeli, támogatásait kiterjeszti minden olyan együttműködésre, amelynek érintettjei az uniós mezőgazdaság, az élelmiszerlánc, az erdészeti ágazat, valamint a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításában közreműködő szereplők. Figyelembe véve az adott tényeket, a magyar agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás az együttműködési készség fokozása. Az együttműködések kialakítását az agrár- és támogatáspolitika is segíti, de ezen lehetőségek kihasználásában még van potenciál.

Ehhez kíván hozzájárulni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azon eszköztárral, ami a funkciójából adódóan rendelkezésére áll, mint a szemléletformálás, a tájékoztatás, célzott fórumok szervezése, szaktanácsadók bevonása, amely hozzájárul az együttműködés iránti valódi gazdasági igénymegteremtéséhez.

2013. január 1-jétől termelői csoport csak szövetkezeti formában alapítható, ezért kiadványunk a felsorolt eszköztár egyike, amely közérthető formában mutatja be a termelői együttműködés „Termelői csoport” Vidékfejlesztési Programban támogatott intézkedés keretében történő kialakítását és működési feltételeit.

pdf EIP füzet Popular

By 3530 downloads

letöltés (pdf, 2.81 MB)

EIP_füzet_online-2017-09-05.pdf

EIP füzet

Az Európai Innovációs Partnerség (EIP-AGRI) célja, hogy az agrárgazdaság, erdőgazdálkodási ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak, és kedvezőbben alkalmazkodjanak olyan aktuális kihívásokhoz mint az élesebb verseny, a változékony piaci árak, a klímaváltozás és a szigorúbb környezetvédelmi szabályok.
2017. május 30-ától lehet pályázni egy-egy innovatív projekttel az EIP, azaz Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című felhívás keretében rendelkezésre álló forrásra.
Jelen kiadvánnyal a pályázatra való felkészülést szeretnénk segíteni azáltal, hogy a kézikönyv bemutatja röviden és lényegre törően a legfőbb pályázati feltételeket és tudnivalókat.

pdf Tájékoztató alakuló operatív csoportok számára Popular

By 3509 downloads

Tájékoztató alakuló operatív csoportok számára

Az innovációk súlya egyre nő a helyi és a globális szintű kihívások kezelésében. Az innovációk ösztönzése ezért az EIP-AGRI hálózat kiemelt célja.
A kézikönyv bemutatja: az EIP-AGRI hálózat építését, a hazai hálózat építése és működtetése érdekében együttműködő szervezeteket, a 2017. május 30-án megnyílt EIP pályázaton indulni tudó operatív csoportok létrehozását, segítését és a számukra elérhető lehetőségeket, valamint néhány az EU más tagállamaiban már támogatást nyert operatív csoportok innovációs együttműködését.
Bízunk abban, hogy előremutató, színvonalas projekteket tudunk támogatáshoz segíteni a szakmai segítségnyújtással és a jelen kiadványban is bemutatott egyéb támogató tevékenységekkel.

pdf Tájékoztató a jegyzők engedélyezési körébe tartozó kutak eljárásjogi jogszabályairól Popular

By 63802 downloads

letöltés (pdf, 862 KB)

Tájékoztató_kutak_eljárásjogi_szabályai.pdf

Tájékoztató a jegyzők engedélyezési körébe tartozó kutak eljárásjogi jogszabályairól

A Belügyminisztérium tájékoztatót tett közzé a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól. Az anyag bemutatja a felszín alatti vízkivételt és annak hatásait, továbbá tájékoztat arról, hogy milyen engedélyt ad ki a jegyző, mely kutak engedélyezése tartozik a jegyző hatáskörébe. Emellett foglalkozik egyebek közt az e körbe tartozó vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási, megszüntetési engedélyezés mikéntjével.

pdf Tájékoztató a vízkészletjárulék-számításról Popular

By 4551 downloads

letöltés (pdf, 500 KB)

Tájékoztató a vízkészletjárulék-számításról.pdf

Tájékoztató a vízkészletjárulék-számításról

A vizek védelmével, állapotuk javításával és megőrzésével összefüggő feladatok ellátása az állam, a helyi önkormányzat, valamint a vizek hasznosításával járó jogokat gyakorló, kötelezettségeket teljesítő, illetve a vizekbe bármilyen tevékenységgel közvetlenül vagy közvetve szennyvizet, vízszennyező anyagot kibocsátó kötelessége. Ezen feladatok ellátása érdekében a vizek használatával, a vízkészletek védelmével összefüggő társadalmi ráfordítások részleges vagy teljes megtérülése érdekében - a külön jogszabályokban meghatározott esetekben - járulékot, érdekeltségi hozzájárulást vagy díjat kell fizetni.

pdf Tájékoztató az engedély nélküli kutak engedélyezéséhez Popular

By 10889 downloads

letöltés (pdf, 1.95 MB)

Tájékoztató az engedély nélküli kutak engedélyezéséhez.pdf

Tájékoztató az engedély nélküli kutak engedélyezéséhez

Tájékoztató a  2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vizilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.

pdf Közvetlen támogatások kézikönyv Popular

By 10254 downloads

letöltés (pdf, 15.44 MB)

NAK-Kozvetlen-Tamogatasok.pdf

Közvetlen támogatások kézikönyv

A Közvetlen támogatások gazdálkodói kézikönyv elkészítése a Közös Agrárpolitika megújítása miatt vált szükségessé, a reformnak köszönhetően ugyanis 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. Az olyan régi támogatási jogcímek feltételei, mint például a SAPS vagy termeléshez kötött támogatás, alapjaiban változtak meg, emellett pedig új jogcímek jelentek meg, melyeknek egy része kötelező érvényű. Ezek közé tartozik a zöldítés, de újonnan, választható elemként került a rendszerbe a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása vagy a kistermelői támogatási rendszer is. A szankciók elkerülése és a támogatási lehetőségek legjobb kihasználása érdekében a gazdák számára is fontos a jogcímek feltételrendszerének részletes megismerése.

pdf Öntözéses eljárások rendjéről szóló tájékoztató Popular

By 8848 downloads

letöltés (pdf, 441 KB)

Öntözéses eljárások rendjéről szóló tájékoztató.pdf

Öntözéses eljárások rendjéről szóló tájékoztató

Tájékoztató a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról. Elvi vízjogi engedély a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően kérhető. A kérelmet a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani.

pdf Vidékfejlesztési Program Kézikönyv Popular

By 13349 downloads

letöltés (pdf, 4.40 MB)

videkfejlesztesi-program-kezikonyv.pdf

Vidékfejlesztési Program Kézikönyv

Hazánkra és az Európai Unióra a vidékfejlesztés területén is sok közös kihívás vár, amelyek kezeléséhez, a sikeres válaszokhoz fontos az összehangolt és tudatosan tervezett tagállami fellépés. A Vidékfejlesztési Program ennek részeként az agrárium, illetve általában a vidéki szereplők megerősítését célozza, felismerve katalizátorszerepüket a fejlődésben, a kihívások kezelésében.

pdf Agrár-környezetgazdálkodás kézikönyv Popular

By 30321 downloads

letöltés (pdf, 4.41 MB)

agrar-kornyezet-gazdalkodas-kezikonyv.pdf

Agrár-környezetgazdálkodás kézikönyv

Az Európai Közösség a XX. század végével egy új mezőgazdasági modell kialakítását tűzte ki célul. A környezet, a gazdaság és a társadalom céljait egyszerre szolgáló hosszú távon is „fenntartható” közös agrárpolitika, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően Magyarország számára új kihívást jelentett.

Magyarország a csatlakozó országok közül elsőként kötelezte el magát az EU agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszerének teljes körű átvétele és alkalmazása mellett. Az uniós támogatási rendszer hazai megismertetése céljából 2002-ben hazai költségvetésből finanszírozott – Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) indult el. A csatlakozást követően 2004–2009 között a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven (NVT) belül, 2009–2014 között pedig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében nyílt lehetőség az Agrár-környezetgazdálkodási programhoz való csatlakozásra.

2015 őszén a Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül is lehetőség nyílik AKG támogatás igénylésére. A kézikönyv az új, 2016–2020-as időszakra szóló AKG feltételeinek megismertetése, valamint a támogatási kérelem (pályázat) benyújtásának megkönnyítése érdekében készült.

pdf Területmérés – Gazdálkodói segédlet Popular

By 10522 downloads

letöltés (pdf, 3.84 MB)

teruletmeres-gazdalkodoi-segedlet.pdf

Területmérés – Gazdálkodói segédlet

A 2015 őszén meghirdetésre került Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (VP AKG), illetve Ökológiai gazdálkodásra vonatkozó támogatás (VP ÖKO) igénybevételéhez elengedhetetlen a támogatásba bevinni kívánt területek meghatározása. A területek GPS-el lemért körvonalait (poligonjait) csatolni kell a támogatási kérelemhez, a mérési jegyzőkönyvet pedig meg kell őrizni és egy esetleges helyszíni ellenőrzés esetén be kell tudni mutatni. A gazdálkodókra ez a területmérési kötelezettség jelentős terheket ró, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Miniszterelnökséggel és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal együtt jelen kiadványban segítséget szeretne nyújtani abban, hogy a mérésekkel kapcsolatos kötelezettségekről, tudnivalókról a gazdálkodók mielőbb, részletekre kiterjedően is értesüljenek.

pdf Földforgalmi szabályozás kézikönyv Popular

By 86112 downloads

letöltés (pdf, 4.35 MB)

Foldforgalmi_szabalyozas_Kezikonyv.pdf

Földforgalmi szabályozás kézikönyv

A tavalyi év jelentős változásokat hozott a birtokpolitikában, és vele együtt a termőföldpiac szabályozásában. Kézikönyvünkkel az a célunk, hogy az agrárium legfőbb értékét körbehatároló szabályrendszert megismertessük az érdeklődőkkel. A kiadvány átfogó képet nyújt a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmára vonatkozó legfontosabb szabályokról, valamint egyes, a földhasználathoz közvetlenül kapcsolódó jogi, illetve igazgatási jellegű kérdésekről. Az első rész a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó előírásokról szól, amelyhez kapcsolódóan – időszerűsége miatt – külön is foglalkozunk az osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetésének eljárásrendjéről, illetve az állami tulajdonban lévő földterületek értékesítésének módjairól. A második nagy témakör a termőföld használati jogának megszerzésére irányuló lehetőségeket mutatja be.

pdf Ökológiai gazdálkodás - Kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához Popular

By 22982 downloads

letöltés (pdf, 5.55 MB)

okologiai_kezikonyv.pdf

Ökológiai gazdálkodás - Kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához

A kézikönyv a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett ÖKO támogatásról ad átfogó tájékoztatást. A kiadvány a pályázati felhívás törzsszövege és annak mellékletei alapján készült, amelyekből a legfontosabb tudnivalókat közérthetően, a lényeget kiemelve fejti ki a kézikönyv. A kiadvány a pályázati felhívás legfontosabb tartalmi elemeinek ismertetésén túl részletezi az ökológiai gazdálkodás szabályait is, ami a támogatás igénybevételének legfontosabb feltétele. A kézikönyvet az AKG kézikönyvvel összevetve pedig lehetőség van arra, hogy a gazdálkodók mérlegeljék, hogy inkább az AKG, vagy inkább az ÖKO támogatásra szeretnének-e pályázni.

pdf Helyi termékek kézikönyv Popular

By 13791 downloads

letöltés (pdf, 17.39 MB)

helyi-termek-kezikonyv-2016.pdf

Helyi termékek kézikönyv

Jelen kiadvány helyi termékeket, azaz a helyben termelt alapanyagokból hagyományos, az adott térségre jellemző eljárással készült élelmiszereket előállító és értékesítő gazdáknak szól.

A kézikönyv bemutatja a helyi termékek előállításának feltételrendszerét, az értékesítés lehetséges változatait, a helyi piacoktól a falusi vendégasztalokon át a közétkeztetésig. Ehhez szorosan kapcsolódva részletezzük a termékek védjegyezését, az élelmiszer-előállítás élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályait, valamint az élelmiszerjelölés legfontosabb tudnivalóit. Külön fejezet foglalkozik az adózási ismeretekkel, amely a legkedvezőbb vállalkozási forma kiválasztásában is segítséget nyújt.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei