Jogszabályi összefoglaló

Módosult a de minimis támogatásokhoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok igénylésének menete.


A MÁK 91/2020. (IX. 7.) számú közleménye ismerteti az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtásának menetét. A kérelem csak elektronikus úton nyújtható be a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető általános elektronikus kérelembenyújtó felületen keresztül, az „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont segítségével. A kérelem meghatalmazott/kamarai meghatalmazott útján is benyújtható.

A bizonyítványban a Kincstárnál a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben – az ügyfél saját jogán, illetve az „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán – igényelt mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások összegét rögzítik. A hatósági bizonyítványt a Kincstár a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül állítja ki és elektronikus úton megküldi az ügyfél vagy meghatalmazottja tárhelyére/cégkapura.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben igénybe vett vidékfejlesztési, erdészeti vagy vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatási összeg csak a Kincstár hatáskörébe utalt jogcímek támogatási adatai alapján kerülnek meghatározásra, mivel egyéb, nem mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott támogatásokat a Kincstár nyilvántartása nem tartalmazza. Mindezek alapján a nem vidékfejlesztési, erdészeti vagy vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatások összegére a Kincstár nem szolgáltat adatot!

Fontos azonban annak ismerete is, hogy a csekély összegű támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót, továbbá az egy és ugyanazon vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200 000 eurót, azaz az ügyféllel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozás(ok) által igénybe vett csekély összegű támogatásokat is be kell számítani az ügyfél részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretekbe.

Mindezzel hatályukat vesztik a 28/2018. (V. 7.) számú, valamint 33/2020. (IV. 29.) számú közlemények.


(NAK/Sztahura E.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei