Mezőgazdasági termelés

A csekély összegű támogatást igénybe vevők részére nyilatkozattétel szükséges az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre, az alkalmazott üzleti évre, valamint az adott üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben igénybe vett általános csekély összegű támogatások összegére vonatkozóan.


Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó részesedés);
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

Csekély összegű támogatás szempontjából vállalkozásnak minősülnek a következő természetes és jogi személyek: mezőgazdasági őstermelő, egyesület, egyéni vállalkozó, gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt.) egyéni cég, szövetkezet, családi gazdálkodó, egyesülés, családi gazdaság tagja, alapítvány, egyéb, külön jogszabály alapján csekély összegű támogatásra jogosult természetes személy.

A csekély összegű támogatások igényléséhez a következő nyilatkozatokat kell benyújtani: a) az egy és ugyanazon vállalkozás minőségére vonatkozó nyilatkozat; b) az egy és ugyanazon vállalkozás minőséget érintő változásról/megszűnésről szóló nyilatkozat; c) a naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó nyilatkozat. A mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 25 000 euró/ 3 év, a halászati csekély összegű támogatási keret 30 000 euró/ 3 év, az általános csekély összegű támogatási keret pedig 200 000 euró/ 3 év.

A nyilatkozatot a Kincstár részére kell teljesíteni a 94/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény alapján.


(Németh Bálint / NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése