Tagoknak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnökségének döntése értelmében a 2017. november 3-i megyei küldöttválasztásokon az együttes vagy több aláírási joggal rendelkező vállalkozások képviselőinek elegendő lesz a szavazás helyszínén nyilatkozatot tenni arról, hogy jogosultak a szavazati jog gyakorlására.


Az Országos Kamarai Választási Bizottság (OKVB) ülésein többször napirendre került az a kérdés, hogy több önálló képviseleti joggal rendelkező, vagy együttes aláírási joggal rendelkező jogi személy esetén ki jogosult a vállalkozás képviseletében leadni a szavazatot a kamarai választásokon. Az OKVB állásfoglalása szerint amennyiben a jogi személy törvényes képviseletét több, vagy együttes aláírásra jogosult személy gyakorolja, úgy e személynek a szavazáshoz magával kellett volna hoznia a legfőbb szerv (például a taggyűlés) szavazási jogosultságra vonatkozó kijelölését tartalmazó dokumentumot. Az OKVB kizárólag több önálló képviseletre jogosult esetén tette lehetővé azt, hogy az önálló képviseletre jogosult képviselők mindegyike egymás közül írásban nevezze meg a szavazásra jogosultat, így kiváltva a legfőbb szerv szavazásra való jogosultság kijelölését tartalmazó dokumentumot.

Az OKVB ezen határozata ellen kifogással élt a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), így a kérdésben – a Választási Szabályzat értelmében – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos elnökségének kellett döntést hoznia. Az elnökség helyt adott a MOSZ kifogásának, mivel véleménye szerint az érintettek szavazati jogának gyakorlását megnehezíti vagy korlátozza, hogy azt az OKVB a legfőbb szerv kijelölő határozatához köti. Az elnökség a döntéssel a részvételi hajlandóság növelése mellett a választási esélyegyenlőséget is kívánja szolgálni a törvényes keretek között.

Mindezek eredményeként a 2017. november 3-ai megyei küldöttválasztásokon az együttes vagy több aláírási joggal rendelkező vállalkozások képviselőinek elegendő lesz pusztán a szavazás helyszínén nyilatkozatot tenni arról, hogy jogosultak a szavazati jog gyakorlására.

A nyilatkozat itt  elérhető.


(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei