Vidékfejlesztés

A társadalmi véleményezésre bocsátott TOP Plusz tervezetek között már találhatóak turisztikai és fejlesztési célú felhívások is, érdemes nyitott szemmel járni!

TOP_Plusz-1.1.4-21 Aktív turizmus fejlesztése

A tervezet alapján öt célterület fejlesztésére nyílhat meg majd a lehetőség, melyek:

  1. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése
  2. Egy-egy térség komplex aktív turisztikai fejlesztése
  3. Országos jelentőségű, egyedi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések
  4. Nemzeti parkok, natúrparkok, geoparkok komplex ökoturisztikai infrastrukturális fejlesztései
  5. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztés
  6. Egységes aktív- és ökoturisztikai szolgáltatásfejlesztés

Az „A” célterületen legalább 2 megyét vagy minimum 6 megállópontot érintő aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (pl.: gyalogos, kerékpáros, vízi, sí és lovas túratípusok esetében) támogatható:

a1) Az útvonalhálózat és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (pl. megállóhelyek, pihenőhelyek, be- és kilépési pontok építése, felújítása)

a2) Aktív turisztikai túratípusok együttműködését, eszközváltást szolgáló tevékenységek, a túratípusok közötti átjárhatóságot megkönnyítő infrastrukturális fejlesztések (új építés, vagy felújítás)

A „B” célterületen az Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által jóváhagyott térségi aktív turisztikai stratégiákban nevesített aktív- és ökoturisztikai projektek, programok– egy adott térséget érintő, akár több túratípust összefogó infrastrukturális fejlesztések támogathatóak.

Lovas turizmushoz kapcsolódó fejlesztés esetén általános elvárás, hogy minden megállóponton legalább 12 ló elhelyezésére alkalmas lóbeálló, valamint szociális helyiségek és vízvételi lehetőség elérhetőségének biztosítása szükséges. Fontos figyelembe venni, hogy lovassport igényeit is kiszolgáló fejlesztések (pl.: lovarda, karám stb.) kivéve a tematikus utak fejlesztéseihez kapcsolódó lovas pihenőhelyek (pl.: lóbeálló, pad, itató stb.) kialakítása, felújítása nem támogatott.

A támogatás vissza nem térítendőnek minősül, és akár 100% előleg is lehívható célterülettől függően. Az egyes projektek megvalósítására a megkezdéstől számított 36 hónap áll majd rendelkezésre. A tervezett keretösszeg 63 000 000 000 Ft.

A felhívás keretében igényelhető támogatás A-E) főtevékenységek esetén 200 millió Ft – 5 milliárd Ft/projekt, F) főtevékenység esetén maximum 3 milliárd Ft / projekt.

Azt, hogy mikor lehet majd kérelmeket beadni, a Felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerül szabályozásra, amelyek egyelőre még nem találhatóak meg a dokumentumban.

A felhívás tervezett szövege a palyazat.gov.hu oldalon elérhető.

 

TOP_Plusz-1.3.2-21 Fenntartható városfejlesztés

Kikerült társadalmi egyeztetésre a TOP_Plusz-1.3.2-21 Fenntartható városfejlesztés című felhívás tervezete, melyet bejelentkezést követően 2022.02.21-ig lehet véleményezni.

A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 302,38 milliárd Ft.

A munkadokumentum alapján 6 célterületen lesz majd pályázható, ezek közül a „Helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport” valamint a „Helyi és térségi turizmusfejlesztése tevékenységcsoportban” nincsenek kizárva lovas turisztikai célú fejlesztési igények sem, azonban a pályázók elsősorban önkormányzatok lehetnek, helyi önkormányzatok társulásai, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, méghozzá azokon a településeken, amelyek az ITP-ben (Integrált Területi Program) is benne vannak.

Pest megye esetében az előzetes dokumentum alapján a 9. melléklet tartalmazza a turizmusfejlesztési célterületeket városonként felsorolva, itt látható a 10. mellékletben az egyes területekre szánt forrástérkép is. Bár elsőre talán azt gondoljuk, hogy a fővárostól távolabbi országrészek vonzóbbak lehetnek, de ne felejtsük el, hogy a Kincsem Nemzeti Lovas Programban foglaltak szerint 4 lovasturisztikai útvonal kerül kialakításra, melyek közül az észak-magyarországi lesz elsőként bejárható. Ez, és az észak-alföldi lovas útvonalhálózat a projektnek a modell-programjai, amihez a többi régió is csatlakozni fog, Pest megyét is beleértve, ahol 12 helyszínnel fogják körbevenni Budapestet – nyilatkozta még 2019-ben Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség elnöke.

Érdemes tehát figyelni a lehetőségeket, és a lovas szolgáltatóknak keresni a kapcsolatot az önkormányzatokkal, és az országos sportági szakszövetségekkel!

NAK/Pető Krisztina

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ