Kiadványok

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közigazgatási jogkörben hozott határozatának bírósági felülvizsgálatával kapcsolatosan


Tisztelt Ügyfeleink!


Jogszabály meghatározott eljárásokban közigazgatási hatósági jogkörrel ruházta fel Kamaránkat. Ilyen eljárások jelenleg a következők:
-    a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében igazolás kibocsátása,
-    a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti őstermelői igazolvány kiadása, érvényesítése és bevonása,
-    a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzése a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 58. § (2) bekezdése szerint.


Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiekben felsorolt, Kamara, mint közigazgatási határozatot hozó szerv által érintett eljárások köre jogszabályi változásoknak megfelelőn módosulhat.
Törvény a közigazgatási szervek határozataival szembeni jogorvoslatot a bírósági felülvizsgálati kérelem intézménye útján biztosítja. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján 2016. július 1. napjától a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a közigazgatási határozattal szemben bírósági felülvizsgálatra irányuló keresetlevelet kizárólag az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevétele útján terjesztheti elő az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Annak érdekében, hogy Ügyfeleink a közigazgatási jogkörben hozott határozatainkkal szemben élhessenek jogorvoslati jogukkal, űrlapot hoztunk létre (ÁNYK). Az űrlapot az alábbi link segítségével bármelyik Ügyfelünk letöltheti.


NAK-K-01


Az űrlap letöltését és kitöltését megelőzően az Ügyfeleinknek gondoskodniuk kell arról, hogy számítógépükön telepítésre kerüljön a JAVA futtatókörnyezet. A JAVA telepítésével kapcsolatos további információkkal kapcsolatban az alábbi webhelyeken tájékozódhat:

nav.gov.hu/data/cms90022/JRE_telep_segedlet.pdf


nav.gov.hu/data/cms126069/sugo.pdf


Ügyfeleink más ügyben is kommunikálhatnak Kamaránkkal személyes ügyfélkapujukon keresztül. Az ehhez szükséges nyomtatványt az alábbi link segítségével tölthetik le tagjaink, ügyfeleink.


NAK-K-02

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ