Élelmiszer-feldolgozás

Nyár végétől már nagyobb összeggel is pályázhatóak az élelmiszeripari üzemek fejlesztési támogatásai. 

A napokban megjelent az „Élelmiszeripari Üzemek fejlesztése felhívás” is, így javasoljuk, hogy a fejleszteni szándékozó vállalkozások körültekintően válasszák ki a két konstrukció közül a számukra megfelelőt, tájékozódjanak a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatnál, vagy kérjék a NAK élelmiszeripari koordinátorainak segítségét! 

Jelen VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú felhívás a kifejezetten élelmiszeripari tevékenység fejlesztésére irányul, a keretösszeg pedig 200 milliárd forint, melyből élelmiszer-üzemek számára 160 milliárd forint, borászati üzemek fejlesztésére 40 milliárd forint elérhető. A legfontosabb tudnivalók: 

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig 
 • előleg lehívására van lehetőség a megítélt támogatási összeg 50%-áig 
 • Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak (Kivéve halfeldolgozás és tartósítás, és takarmánygyártás).  
 • A célcsoportot képező vállalkozói kör vállalkozás méretétől függetlenül indulhat a támogatásért, és beleértendő a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet is (lásd 4.1). Élelmiszeripari üzemfejlesztés esetén a pályázó tevékenységének Annex I. termék feldolgozására kell irányulnia, Borászati üzemfejlesztéshez kapcsolódóan a tevékenység keretében Annex I. borászati termék előállításra, kiszerelésre, tárolásra lehet pályázni. 
 • A kis- és középvállalkozásoknak szóló felhíváshoz hasonlóan 2 célterület van: 

A célterületben kaptak helyet az értéknöveléssel kapcsolatos tevékenységek, technológia fejlesztése, piacra jutás segítése, valamint borászati üzemek fejlesztése 

B célterületen vannak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések 

 • Épületek építése, kialakítása, bővítése, nem energiahatékonysági célú felújítás „A” célterületen támogatott 
 • Ingatlan vásárlása támogatott (az összes elszámolható költség 2%-ának erejéig) 
 • Engedély, -vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint   a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt csatolni. 
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti 
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre 
 • Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év 
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség az alábbi szakaszokban:

Első szakasz:2021. augusztus 18. –2021. augusztus 31. 

Második szakasz:2021. szeptember 1. –2021. szeptember 14. 

Harmadik szakasz:2021. szeptember 15. –2021. szeptember 28. 

Negyedik szakasz:2021. szeptember 29. –2021. október 12. 

Ötödik szakasz: 2022. január 12. –2022. január 25. Hatodik szakasz:2022. január 26. -2022. február 8. 

Újdonság az eddigi felhívásokhoz képest: 

 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint (teherautók és furgonok) beszerzése támogatott nettó 50 millió forintig 
 • Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése is támogatott 
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség. 
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni, de lehetőség van egyszeri elszámolásra is. 
 • A támogatás maximális mértéke általánosságban (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével): 

a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a 

a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül)  az  összes  elszámolható költség 50%-a. 

 • Amennyiben az 1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) esetében a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, az állami támogatásnak minősül, és esetében a 255/2014 Korm. rendelet az irányadó, így más támogatási intenzitással (25-50% régiótól függően KMR-en kívül, KMR-en belül településtől függően 20-35%) lehet számolni.  
 • Nagyberuházás esetén, illetve energiahatékonysági, megújuló energia, csekély összegű támogatás esetén a támogatási intenzitások eltérőek (kérjük, tájékozódjanak az 5.3 fejezetből)! 
 • A támogatási intenzitás –a nagyberuházások kivételével –mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető. 
 • Amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd Ft-ot,az  Irányító  Hatóság  vezetőjének  a  támogatási  döntés  meghozatalához  a  Kormány előzetes  állásfoglalását  kell  kérnie. 

 

(NAK/Pető Krisztina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése