Jogszabályi összefoglaló

Megjelent BIZOTTSÁG (EU) 2021/568 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról. 

798/2008/EK bizottsági rendelet megállapítja: 

  • azokat a követelményeket, amelyeket baromfi, a keltetőtojás, a naposcsibe és a specifikus kórokozóktól mentes tojás, valamint a baromfi – beleértve a laposmellű futómadarat és a vadon 

élő szárnyasvadat is – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, valamint a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalával és az Unió területén való átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell,  

  • az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek, 
  • a harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.  

2021. március 29-énaz Egyesült Királyság megerősítette a H5N8 altípusba tartozó HPAI egyEast Staffordshire területén található baromfitartó gazdaságban való jelenlététvalamint információkat nyújtott be a Bizottságnak a területén tapasztalható járványügyi helyzetről és a hozott intézkedésekről, amelyeket a Bizottság megvizsgált. E vizsgálat alapján helyénvaló korlátozni az azon területről származó áruknak az Unióba történő behozatalát, amelyre vonatkozóan az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a jelenlegi HPAI járványkitörés miatt korlátozásokat vezettek be. A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban szereplő, az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzést ezért a harmadik ország jelenlegi járványügyi helyzetére figyelemmel módosítani kellmely módosításokat a 2021/568 végrehajtási rendelet melléklete tartalmazza. 

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. április 6.) követő harmadik napon lép hatályba. 

 

(NAK/Szőke Rita) 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei