Jogszabályi összefoglaló

A mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló (EU) 2019/633 irányelv átültetésének határideje 2021. május 1. volt. Számos tagállom még nem nyújtotta be nemzeti jogszabályát notifikációra. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelőket és a kis mezőgazdasági és élelmiszeripari beszállítókat azáltal, hogy szabályozza a nagyobb vevőkkel való üzletkötés során alkalmazott gyakorlatokat, és előírja a tagállamok számára, hogy kijelöljenek egy nemzeti hatóságot, amely felügyeli a végrehajtást. Az irányelv átültetésének (beleértve az egyes tagállamok illetékes végrehajtó hatóságainak kijelölését) határideje 2021. május 1. volt. Bár az említett határidőig a tagországok többsége még nem nyilatkozott az átültetésről, jelen állás szerint a többség már elkészült a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv átültetésével. A tagállamok által bejelentett átültető intézkedések az EUR-Lex oldalán találhatók: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/NIM/?uri=CELEX:32019L0633   

A tagállamok minimális harmonizációs irányelvként olyan rendelkezéseket vezethetnek be vagy tarthatnak fenn, amelyek túlmutatnak az irányelvben biztosított védelmen. A nemzeti átültetési folyamatból származó visszajelzések azt mutatják, hogy a tagállamok túlnyomó többsége az irányelv rendelkezéseinek kiterjesztésére törekedett az irányelv hatályának és a gyakorlatok listájának bővítésével. 

Magyarországon már több mint tíz éve törvényben is szerepel a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalma, szabályozva a kereskedelmi gyakorlatokat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tekintetében azért, hogy a beszállítók és a kereskedelmi csoportok között kiegyensúlyozott alkupozíciót biztosítson, etikus üzleti magatartási normák érvényesüljenek. Az átültető intézkedések alapjául szolgáló 2009. évi XCV. törvény hatályos rendelkezései nagyrészt megfelelnek az irányelvi előírásoknak, ám a teljes átültetéshez szükséges a törvény kisebb módosítása (pl. jogharmonizációs záradék beillesztése). A törvény módosítására a következő parlamenti ülésszakban kerülhet majd sor. 

Az átültetési folyamat során a kijelölt eljáró hatóságról szóló 22/2012. (II. 29.) kormányrendelet módosítása is szükséges a tagállami jelentéstételi kötelezettség tekintetében. Az erről szóló, a Magyar Közlönyben megjelent 398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. és 2. paragrafusa értelmében – az irányelv 10. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelés érdekében – a NÉBIH évente jelentést tesz közzé a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (Tfmtv.) hatálya alá tartozó tevékenységekről. A NÉBIH a jelentésben beszámol az előző évben beérkezett panaszok, valamint az elindított, illetve lezárt vizsgálatok számáról is. 

 

(NAK/Polczer Katalin) 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei